FRAMTIDSFONDEN

201 205 kr

i insamlade medel under 2016

GAIS behöver alla resurser för att klara framtiden. Framtidsfonden har genererat mer än 2 miljoner kronor sedan starten 2012. Utan er hjälp hade vi inte kunnat bibehålla fotbollsakademin.

2016 har GAIS planerat för att samla in 400 000 kronor till Framtidsfonden. Per den 1 juni har vi bara nått upp till 100 000 kronor.

Insamlade medel används konkret i år till:

  • Att utöka akademins engagemang i samhället ex Fotboll i Gårdsten
  • Att betala löner till akademitränare.
  • Att kunna hålla en hög nivå på material och träningsförutsättningar.

Behovet av ditt stöd är lika stort som någonsin!

Bankgironumret är 870-2979.

Som tack för din insats så kan du eller ditt företag få ert namn förevigat på Gaisgården. På GAIS födelsedag görs en avslutning för uppsättning av namnskyltar på Gaisgården. Då startar vi om på nytt och nya skyltar produceras först efter att en ny period är påbörjad.

Det finns flera olika betalningsmöjligheter:

  1. 1,000 kr inbetalning (Liten namnskylt på väggen)
  2. 10,000 kr inbetalning (Stor namnskylt på väggen)
  3. Fritt belopp som engångsinbetalning eller via autogiro

Du kan också bidra direkt med ditt VISA eller Mastercard på www.gaisare.se.
Klicka på bilden nedan för att bidra på detta sätt.

För betalning via autogiro följ länken och få mer information om betalningsmöjligheter.

Vi är tacksamma för ditt stöd. GAIS Styrelse